Przedmioty rozszerzone

  • Język angielski
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Geografia

Dla kogo ta propozycja?

W klasie tej młodzież będzie uczyć się m.in. w ramach przedmiotu edukacja celno-prawna: zakresu obsługi celnej i międzynarodowego obrotu towarowego. Kształcenie uczniów w zakresie przedmiotów specjalistycznych przybliży szeroki zakres zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania administracji celnej, obrotem międzynarodowym, regulacjami celnymi Wspólnoty Europejskiej i Agencjami Celnymi. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w gmachu szkoły, jak i również w formie wyjazdów do różnych miejsc związanych z wykonywanymi zadaniami przez funkcjonariuszy celnych.

Treści realizowane w ramach przedmiotu ujęte zostaną w następujące bloki tematyczne:

  • współpraca Krajowej Administracji Skarbowej ze społeczeństwem
  • prawo karno – skarbowe, celne oraz inne pokrewne dziedziny prawa
  • samoobrona i techniki interwencji

W ramach realizacji bloku pierwszego uczniowie będą mieli możliwość poznania ogólnych informacji na temat funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej. Tematyka będzie obejmowała podstawowe zadania tych służb oraz ich współpracę z innymi służbami w państwie. Zostaną omówione aspekty etyki zawodowej celnika. Ponadto uczniowie uporządkują wcześniej poznane wiadomości na temat państwa i rozszerzą te pojęcia o nowe informacje z zakresu praworządności, praw człowieka i podziału władzy w Polsce. Podsumowaniem tego bloku będzie cykl tematów związanych z wykorzystaniem systemów informatycznych w pracy Krajowej Administracji Skarbowej.

Blok drugi będzie obejmował szeroko rozumiane zagadnienia prawne. Uczniowie poznają podstawy prawa karnego i prawa administracyjnego. Będą mieli możliwość analizy wybranych artykułów z kodeksu karnego, dotyczących przestępstw przeciwko mieniu oraz przeciwko życiu i zdrowiu. Uczniowie zapoznają się z czynnościami procesowymi polegającymi na dokumentowaniu, protokołowaniu, wnioskowaniu w sprawie przestępstw. Szeroko zostanie omówiona tematyka dotycząca przestępstw, wykroczeń oraz różnic pomiędzy tymi terminami. Prowadzący poruszą również zagadnienia związane z prawem międzynarodowym i obowiązującymi w Unii Europejskiej umowami międzynarodowymi.

Zagadnienia związane z technikami samoobrony oraz umiejętnością prowadzenia negocjacji staną się tematyką bloku trzeciego. Uczniowie poznają strategie i techniki interwencji celnych. Wezmą udział w zajęciach na strzelnicy, celem opanowania technik posługiwania się bronią. Uczniowie nauczą się zasad bezpiecznego interweniowania oraz zasad pełnienia służby celnej. Będą mieli również możliwość poznania w praktyce obsługi urządzeń do kontroli bagażu. Uczniowie poznają zasady odprawy celnej w transporcie lotniczym.

W klasie obowiązują dwa dni mundurowe.

Placówka dysponuje doświadczoną kadrą, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć specjalistycznych (realizowane są m.in. zajęcia z samoobrony).

Uzyskanie świadectwa dojrzałości będzie przepustką na każdy kierunek studiów. Uczeń będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień.

Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zdobycia umiejętności na poziomie międzynarodowym z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego w ramach działających na terenie szkoły Lokalnej Akademii Informatycznej. Uprawnienia CISCO, i ECDL uczniowie mogą uzyskać na zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w godzinach popołudniowych.

Planowane wyjazdy

Realizowane będą zajęcia w terenie np. na lotnisku w Pyrzowicach. Planowane wyjazdy m.in. do Izby Celnej w Chorzowie, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach pozwolą na zapoznanie się z bliska z pracą wykonywaną przez celników.

Sprawdź kalendarz rekrutacji

ZS1 Piekary Śląskie

Kierunki kształcenia

Technik informatyk

Technikum nr 1

Technik elektryk

Technikum nr 1

Technik logistyk

Technikum nr 1

Technik ekonomista

Technikum nr 1

Klasa policyjna

II LO Piekary Śląskie

Klasa celno-skarbowa

II LO Piekary Śląskie

Newsletter


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO