Terminy i przedmioty punktowane

Kalendarz rekrutacji

13 maja - 17 czerwca do godz. 15:00
Rejestracja kandydatów

Rejestracja kandydatów w systemie naboru elektronicznego vEdukacja oraz składanie wypełnionego wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego), wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określonymi w ustawie o systemie oświaty, do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży

vEdukacja
21 czerwca - 05 lipca do godz. 15:00
uzupełnienie wniosku
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
vEdukacja
12 lipca
publikacja listy kandydatów

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,

vEdukacja
13 maja - 16 lipca
badania lekarskie

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły. 

vEdukacja
12 do 18 lipca do godz. 15:00
przedłożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. Złożenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku kandydata do klas w technikum.
vEdukacja
19 lipca do godz. 14:00
lista przyjętych kandydatów
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
vEdukacja

Dokumenty przekazywane w procesie rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą - szczegółowe opisy poszczególnych kierunków można uzyskać po kliknięciu w nazwę zawodu. W trakcie rekrutacji do poszczególnych oddziałów będą brane pod uwagę wyniki następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

Technikum nr 1 im. Jacka Karpińskiego

II Liceum Ogólnokształcące


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO