Przedmioty rozszerzone

  • Język angielski
  • Wiedza o społeczeństwie
  • Biologia

Specyfikacja rekrutacji

Kandydat składa podanie wraz z obowiązującymi załącznikami jedynie w szkole pierwszego wyboru. Jest to m.in. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania nauki w klasie policyjnej. Zamiast zaświadczenia lekarskiego kandydat może do podania dołączyć oświadczenie, w którym zobowiąże się dostarczyć w/w zaświadczenie w momencie wciągnięcia go na listę uczniów przyjętych do Liceum. Podanie oraz oświadczenie musi być podpisane przez rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.

Aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie do II Liceum Ogólnokształcącego podczas deklarowania można wybrać więcej oddziałów (klas) niż jeden np. klasę A (policyjna) i klasę B (celną), stale mieszcząc się w limicie trzech szkół.

Prosimy o dostarczenie do szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz szczegółowe wyniki egzaminu zewnętrznego w dniu ich otrzymania.

Dla kogo ta propozycja?

Naukę w tej klasie proponujemy absolwentom gimnazjum, zarówno dziewczętom jak i chłopcom, którzy marzą o podjęciu studiów, bądź służby w policji. Ukończenie liceum umożliwia kontynuowanie nauki lub podjęcie pracy w Policji i agencjach ochrony.

W klasie tej młodzież będzie uczy się min. w ramach przedmiotu edukacja policyjna: podstaw prawa karnego, ustawy o policji, organizacji pracy policji i obowiązujących regulaminów służbowych. Na zajęciach praktycznych, prowadzonych przez specjalistów poznaje: podstawy samoobrony, taktykę i technikę interwencji, budowę broni i zasady jej użycia oraz wykonuje strzelania z różnych rodzajów broni. W ramach współpracy z Komendą Policji w Piekarach Śląskich uczniowie odbywają cykliczne zajęcia na KMP, podczas których poznają specyfikę pracy policjantów z różnych wydziałów.

Planowane są liczne wyjazdy dydaktyczne np. do Szkoły Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Zakładu Karnego, wycieczki krajoznawcze, obóz szkoleniowy itp.

Placówka dysponuje doświadczoną kadrą, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia zajęć specjalistycznych (m.in. strzelnica na terenie szkoły, zajęcia z samoobrony).

W klasie obowiązują dwa dni mundurowe.

Przedmiotami wiodącymi będą język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia.

Uzyskanie świadectwa dojrzałości będzie przepustką na każdy kierunek studiów. Uczeń będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów i uprawnień.

Dla zainteresowanych osób istnieje możliwość zdobycia umiejętności na poziomie międzynarodowym z zakresu sieci komputerowych, systemów operacyjnych i sprzętu komputerowego w ramach działających na terenie szkoły Lokalnej Akademii Informatycznej. Uprawnienia CISCO i ECDL uczniowie mogą uzyskać na zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w godzinach popołudniowych

Planowane wyjazdy

  • Szkoła Policji w Katowicach
  • Komenda Policji w Piekarach Śląskich
  • wyjazdy krajoznawcze
  • obozy sprawnościowe

Sprawdź kalendarz rekrutacji

ZS1 Piekary Śląskie

Kierunki kształcenia

Technik informatyk

Technikum nr 1

Technik elektryk

Technikum nr 1

Technik logistyk

Technikum nr 1

Technik ekonomista

Technikum nr 1

Klasa policyjna

II LO Piekary Śląskie

Klasa celna

II LO Piekary Śląskie

Newsletter


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO