Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D. Obsługuje różnegorodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook-ów. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy również ebook-i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zajmuje się on również modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, wewszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych. Zakres wykonywanych zadań został dostosowany do oczekiwań pracodawców uwzględniając ich wskazania i propozycje.

Kwalifikacje

 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Przedmioty rozszerzone

 • Matematyka

Po ukończeniu nauki absolwent będzie potrafił m.in.

 • rozróżnić produkty poligraficzne zgodnie z klasyfikacją wydawniczą
 • określić cechy materiałów i półproduktów stosowanych w procesach drukowania, introligatorskich i wykończeniowych
 • scharakteryzować procesy składania i łamania tekstów
 • zidentyfikować techniki komputerowego wspomagania procesów przygotowawczych
 • określić cechy płaskich, wypukłych, wklęsłych technik drukowania
 • określić cechy druku cyfrowego i sitodruku
 • sklasyfikować oprawy introligatorskie
 • określić metody wykonywania opakowań
 • określić sposoby wykańczania produktów poligraficznych
 • określić źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych
 • rozróżnić formaty bitmapowych i wektorowych materiałów cyfrowych
 • sklasyfikować oprogramowanie do obróbki obiektów graficznych
 • scharakteryzować rodzaje kompozycji obrazu
 • określić funkcję profili barwnych w procesach składu i reprodukcji
 • określić zasady składania tekstów gładkich i utrudnionych
 • scharakteryzować cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii
 • określić zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w procesach introligatorskich i wykończeniowych
 • określić zasady i metody wykonywania plików postscriptowych i PDF
 • określić metody wykonywania i weryfikacji cyfrowych wydruków próbnych
 • określić zasady przygotowania i składania broszury i książki
 • określić zasady przygotowania i składania publikacji elektronicznej (e-book)
 • dobrać maszynę do cyfrowego drukowania
 • dobrać podłoża i materiały ekspolatacyjne do cyfrowego drukowania
 • dobrać parametry nastaw maszyny cyfrowej do drukowania małoformatowego
 • określić zasady obsługi działania maszyn i urządzeń postpressowych do wykończania wydruków cyfrowych
 • wyjaśnić zasady działania drukarki 3D
 • określić zasady przygotowania maszyn drukujących 3D
 • rozróżnić materiały eksploatacyjne do cyfrowego 3D
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i katalogami maszyn i urządzeń oraz części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
 • sporządzać szkice i rysunki techniczne
 • stosować techniki komputerowe wspomagające wykonywanie zadań CAD/DRAW
 • posłużyć się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn poligraficznych

Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na uczelniach wyższych. Współpracujemy z Wydziałem Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Politechniką Śląską w Gliwicach; w ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w wykładach, laboratoriach i pokazach nowoczesnych rozwiązań.

Nawiązaliśmy współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, w ramach której uczniowie uczestniczący w projekcie "Uniwersytet Młodego Dziennikarza" biorą udział w zajęciach z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego oraz e-sportu realizowanych w pracowniach Uniwersytetu Śląskiego.

Atuty oddziału

 • 10 nowoczesnych pracowni komputerowych
 • w każdej sali komputer podpięty do lokalnej sieci komputerowej (dostęp do internetu)
 • internet na terenie całej szkoły i wokół niej (WLAN)
 • mobilne roboty "Hexor"
 • profesjonalny osprzęt sieciowy
 • profesjonalne oprogramowanie graficzne firm Adobe i Corel

Kierunek prowadzony przez grono 12 wysoko wykwalifikowanych informatyków. Nauczyciele Ci są czynnymi egzaminatorami, co gwarantuje właściwe przygotowanie do poszczególnych kwalifikacji.

Nasi uczniowie rokrocznie zdobywają wysokie lokaty w konkursach informatycznych na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym m.in finały Motorola Diversity, Potyczki Młodych Adminów, 3 miejsce w NETRIDERS na rejon Europa, Bliski Wschód i Afryka.

Nauka na tym kierunku przygotowuje do podjęcia studiów na uczelniach wyższych np. na Politechnice Śląskiej.

Duża ilość zajęć praktycznych gwarantuje zdobycie wiedzy na wysokim poziomie a seria kursów prowadzonych przez Lokalną Akademię Informatyczną daje możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów: ECDL, CISCO. Certyfikowane Laboratoria ECCC i ECDL dają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i uzyskania certyfikatów honorowanych w całej Europie.

Uczniowie oddziałów informatycznych mają możliwość prac nad własnymi publikacjami książkowymi oraz ich wydanie w formie papierowej.Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat uczniowie i absolwenci pod opieką nauczycieli opublikowali blisko 60 różnych podręczników z zakresu różnorodnych zagadnień z dziedziny informatyki, z których skorzystało wiele osób w całym kraju.

Sprawdź kalendarz rekrutacji

ZS1 Piekary Śląskie

Kierunki kształcenia

Technik informatyk

Technikum nr 1

Technik elektryk

Technikum nr 1

Technik logistyk

Technikum nr 1

Technik ekonomista

Technikum nr 1

Klasa policyjna

II LO Piekary Śląskie

Klasa celna

II LO Piekary Śląskie

Newsletter


© 2021 ZS-1.EDU.PL. ALL RIGHTS RESERVED
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
Deklaracja dostępności // Polityka prywatności i RODO